jueves, 13 de febrero de 2014

OBRA "AMOR" I-II-III

AMOR I-II-III
30X20cm
Any 2014

Hi havia una vegada una força que volia crear una emoció difícil d´explicar al món. Va buscar aliats com ara la tendresa, la complicitat, el respecte i la generositat…el resultat va ser com ella esperava, l´AMOR. 
Núria Bolívar
08.02.2014
...
There was once a force that wanted to create a difficult emotion to explain to the world. Sought allies such as tenderness, complicity, respect and generosity ... the result was as she expected, LOVE.
Núria Bolívar
08.02.2014

...
Había una vez una fuerza que quería crear una emoción difícil de explicar al mundo. Buscó aliados como la ternura, la complicidad, el respeto y la generosidad ... el resultado fue como ella esperaba, el AMOR. 
Núria Bolívar 
08.02.2014
...
Il était une fois une force qui voulait créer une émotion difficile à expliquer le monde. Il cherchait des alliés tels que la tendresse, la complicité, le respect et la générosité ... le résultat a été comme elle s'y attendait, l'AMOUR.  
Núria Bolívar 
08.02.2014      


     No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario será bienvenido...GRACIAS!!